12 Aralık 2018 Çarşamba


146-

Goş medîn! o mela zirt û pirt zirren o
Xo rê arê kerdî ehmeqî înan purt ken o
Peyê perdî ra huyen o lotikan erzen o
Keynek û veyvekan ra zaf hess ken o
                                    xerîbzeman


147-

E’mirê mi vîyert şi her çî bînê payê mi ra
Pere û pulî, cayê caygehî qin a kutîk î ra
Heyat; pirêno asnîn o adirê cehnem î ra
Tima ke hal noyo, ez şimneno a gulrengî ra
                                                Xerîbzeman

148-

Meyxaneyo rengîn û cenneto zura Keywarê ma yo
Meydaro le’în û xinzîr û çimveyşo padîşahê ma yo
Şerabî zerrpakî û derdbirî şitoxê ruhê ma yo
Çiray çîk xemê ma nîyo qey barê dinya barê ma yo
                                                      xerîbzeman149-

Şêx o! Weta şo! fekê to ra boya zeleb yena
Tewreyê to pirrî zurî to ra boya fisan yena
Belî yo hîleyê to zafî to ra boya îfrîtî yena
De here lo! Dîlbera min a singsedef yena  
                                          Xerîbzeman
150-

Pulperest, pul arêdano ha arêdano hu ha-hay
Şeref çiko namus çiko heme bêmanayî lay-lalay
Zengîn bîyo, xo gî kutîk hesibneno hay bîyo hay
Zaf qarunî sey to kerdî, ha kocayî way lê way
                                                   Xerîbzeman151-

Ma xemwerî, derdbarî keyberê hezinan de
Ma pêştoxî xetayanî sehra ya guneyan de
Ma ponktebîetî mîyanê zibala ya însanan de
Aqîde yê ma nuro mutlaq o asmîno tarî de
                                            Xerîbzeman


152-

Her çend zerrbend est o wa nata bêr o
Wa cilano sipîyan xorabido hama bêr o
Dergehê ma de leym çîno wa pak bêr o
Ma zencîran şiknenî wa bicesaret bêr o
                                        Xerîbzeman