5 Mart 2018 Pazartesi


142-
Ma teynayîgeh a xo de badekaşkenî şahwarî
Şew a yelda şabaşa ma rê, ma azadî şahwarî
Leweyê mergî de ma zerrşêrî lewendî şahwarî
Ma berzfirrî hewarresî, ma adirmizaçî şahwarî
                                               Xerîbzeman

143-

Aax! Mi bêreyê nefese to yo efsunîn kerda
Mi bêreyê boy a porê to yo birsimin kerda
Mi bêreyê awirê to yo tuj û bêhemta kerda
Aax! Çinbîyayîşê to mi sefîl û pelşikte kerda
                                             Xerîbzeman
 (bêhemta=eşsiz)


144-

Wextê demkêşan o şewe derg a dilay a ha
Derd û kêf û zewq û sefa rayarê ma yo ha
Fikr û îlmê ma, zer û zor û zur ra dur o ha
Meydar şexê ma yo qedeh a ci zernîn a ha
                                            Xerîbzeman

145-
Zulfê porê xo, milê mi ra lêfnayo yar
Tîr a awiranê xo daya mi sîne ro yar
Zemherîyê zimeyê eşqî de kils bîyo yar
Dilopê lewanê to rê hesret mend o yar
                                      Xerîbzeman


138-

Efsunê kalmeyê eşqê, mezeyê min o Ya mey a cuybexş
Herî qertî û merdumî şumawirî wa îta ra şeyrî Ya nurbexş
Heme saltanatî wa qurbanê bendetî ya to bibî Ya eşqbexş
Dûyê heznê mi bi to vila benû, kêfê mi bi to yenû Ya kêfbexş
                                                                       Xerîbzeman      

139-

Ma verî heme beran de vadest mendî
Ma heme dostî xodvînan ra ca mendî
Ma barberî kerd ma tim bin de mendî
Hîsîyatê ma şîkya ma fekbeste mendî
                                     Xerîbzeman


140-

Mîyanê şerbe de çi bibo o yenû teber
Laşê kutikî ra nîna boy a misk û e’nber
Hîşê xo hîra bik bişikni zencîr û çember
Domgehê xayînan bixerepnin zîr û zeber
                                      Xerîbzeman


141-

Ey peyleng û meyesgîr û jengbeste
Ey puçmezg û pirrgemar û pêşwerde
Warzii! Ruhtarî û çıxız û merezmende
Bêê! Ma bişimni! Şerabo suro jengşute
                                  Xerîbzeman